TheDividendFactory.com

Registratie aandelen

 
Geachte heer/mevrouw,

Tussen de aankoop van aandelen en de registratie van die aandelen zitten doorgaans drie werkdagen. Houdt u er rekening mee, dat uw nieuwe aandelen geregistreerd moeten zijn om in aanmerking te komen voor dividend betaling. Heeft u hierover vragen, dan kunt u zich het beste tot uw bank of broker wenden.

Met vriendelijke groet,

Klanten Service
TheDividendFactory.com

 Uw gegevens vallen onder de Wet Persoonsregistratie. Uitgeverij Wimer BV verplicht zich uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken en niet door te geven aan derden. ® The Dividend Factory is a registered trademark of publishing house Wimer BV. All Wimer products come under dutch law. Multiplication of any kind without explicit permission of the publisher is prohibited.

Publicatie van Wimer BV Investment Research
Realisatie: TiDi Graphics